Zorg in Zeeland: van probleem naar oplossing

Zeeland vergrijst. Het aantal inwoners daalt. De twee ziekenhuizen hebben concurrentie van andere ziekenhuizen. En de zorg díe geboden wordt, is erg versnipperd. Dat komt de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt niet ten goede.

Zorgen voor goede zorg

Tegelijkertijd hebben de Zeeuwse inwoners wel een duidelijke mening over de zorg die ze willen krijgen. Maar de afstand tussen hun wensen en de bestaande situatie is groot. Werk aan de winkel dus voor alle zorgaanbieders om te zorgen voor goede zorg.

Wensen van inwoners

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) heeft beschreven hoe de zorg in Zeeland er in 2025 uit moet zien. Haar uitgangspunt daarbij is de behoefte van inwoners. ‘De vraag van bewoners staat centraal in de zorg van de toekomst, niet het zorgaanbod’, vindt de commissie. Om erachter te komen op welke wijze de Zeeuwse inwoners zich het prettigst geholpen voelen, is op 30 mei 2015 een bewonersconferentie gehouden.

Uit die conferentie kwam naar voren dat inwoners graag willen dat:

  • de zorgverlener verder kijkt dan alleen de specifieke zorgvraag.
  • ze de juiste zorg krijgen op de juiste plek.
  • ze snel toegang kunnen krijgen tot zorg.
  • ze vriendelijk worden behandeld in een veilige, prettige omgeving.
  • zorgverleners hun krachten bundelen en slim gebruik maken van alle faciliteiten.
  • er een goede coördinatie is, een heldere regie en één aanspreekpunt.
  • ze duidelijke, eenduidig informatie en voorlichting krijgen (ook over de financiële afhandeling), zodat ze de regie in eigen handen kunnen houden.
  • de zorg betaalbaar is.

Met deze wensen is de CTZZ aan de slag gegaan. Visie op zorg in Zeeland