Toekomst van de zorg in Zeeland

De zorg in Zeeland staat al geruime tijd onder druk. De druk op de Zeeuwse zorg in brede zin moet gezien worden in de context van een sterke vergrijzing met bijbehorende veranderingen in de zorg..