Met de gezondheid van de Zeeuwen is het goed gesteld. Maar de sterke vergrijzing en de bevolkingskrimp vragen om een kritische blik op het zorgaanbod. Daarom buigt de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) zich sinds 2015 over de zorg in Zeeland. De commissie stelt de behoeften van burgers daarbij centraal. Ook wil ze een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders bereiken. Dat moet ertoe leiden dat bewoners dicht bij huis de zorg krijgen die zij nodig hebben. Nu al, maar ook in 2025 en daarna.

Deze website geeft u inzicht in de visie die is opgesteld, de stappen die worden ondernomen om de zorg te verbeteren en houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten.